Τέθηκε ήδη σε λειτουργία η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Ολους», του υπουργείου Τουρισμού.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα λάβουν ένα voucher αξίας 150 ευρώ που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε οποιοδήποτε κατάλυμα, αφού πρώτα κάνουν αίτηση στο vouchers.gov.gr και αυτή εγκριθεί.

Το voucher θα βρίσκεται σε ισχύ, έως και τον Ιούνιο του 2023.

Ειδικώς για ΑΜΕΑ που κληρώνονται ως δικαιούχοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 200 ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Ολους», είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παρούσας (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα).

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για συνολικά πέντε ημέρες.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι

 • 16.000 ατομικό εισόδημα
 • 28.000 σε ζευγάρι
 • Προσαύξηση 1.500 ανά τέκνο, για τα δύο πρώτα παιδιά.

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα όπως είναι τώρα, αφορά αποκλειστικά τη διαμονή.

Πώς θα συμπληρώσετε την αίτηση

 • Εισέρχεστε στη σελίδα vouchers.gov.gr και συνδέεστε με τους κωδικούς taxis. Η εφαρμογή θα ανοίγει σταδιακά, ανάλογα με τους λήγοντες στο ΑΦΜ του κάθε πολίτη.
 • Το Σάββατο 16/7 υποβάλλουν οι αιτούμενοι με ΑΦΜ λήγοντα σε 1, 2 & 3.
 • Tην Κυριακή 17/7 υποβάλλουν οι αιτούμενοι με ΑΦΜ λήγοντα σε 4, 5 & 6.
 • Από Δευτέρα 18/7 υποβάλλονται αιτήσεις ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
 • Συμπληρώνετε τα απαραίτητα  στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας
 • Επισυνάπτεται τυχόν πιστοποιητικό αναπηρίας πάνω από 67%
 • Συμπληρώνετε το ΑΜΚΑ σε τυχόν δικαίωμα συνοδού
 • Καταχωρίζετε επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής σας, από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα, και αιτείστε την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.
 • Καταχωρείται τα στοιχεία ωφελουμένων
 • Πραγματοποιείται οριστικοποίηση της αίτησης
 • Λαμβάνετε αριθμού πρωτοκόλλου
 • Αρχειοθέτηση ή εκτύπωση της αίτησης